Rattaxlar Renault (EPS)

Många Renault modeller har kodade rattaxlar vilket gör att om man monterar en begagnad så startar inte bilen.

Ex på fel: Renault med elektrisk styrning DEF048 eller DEF002

I dessa fall behöver vi programmera om mjukvaran i rattaxeln (EPS) så att ni efter återmontering kan koda in rattaxeln på er Renault verkstad. (eller verkstad som har Renaults program)
Den ska då programmeras exakt som en "ny" rattaxel.

Exempel på orginalnummer:
8200307154A

8200294978A
8200433516
50300685LHD
8200294976A
8200751234
8200433517D
8200246613B
8200937939
8200124412